• Monday 13th July 2020

اسرائیل: ایران ما را به رسمیت بشناسد تا به معاهده منع آزمایش‌ اتمی بپیوندیم

مراو زافری اودیز نماینده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تنها در صورت به رسیمت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران، این کشور به معاهده ممنوعیت آزمایش های اتمی خواهد پیوست.
مراو زافری اودیز نماینده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تنها در صورت به رسیمت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران، این کشور به معاهده ممنوعیت آزمایش های اتمی خواهد پیوست.

معاهده ممنوعیت انجام آزمایش های اتمی که در دهه نود قرن گذشته مورد بحث قرار گرفت، از تایید گسترده جهانی برخوردار است. اما هشت کشور از جمله اسرائیل، ایران، مصر و آمریکا نیز باید به آن بپیوندند تا لازم الاجرا شود.

پیوستن اسرائیل به آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور این امکان را داد که در بازرسی ها و نظارت های اجرا شده در زمینه انتشار اسلحه اتمی مشارکت کند. اما اسرائیل در برابر فشارهای خارجی برای باز کردن سایت های اتمی خود که ابهام هایی درباره نوع فعالیت های آن وجود دارد، مقاومت می کند.

مراو زافری اودیز در سخنانی در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو گفت: «اسرائیل قصد دارد به معاهده منع آزمایش های اتمی بپیوندد و این کار را در زمان مناسب انجام خواهد داد.»


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *