• Monday 16th September 2019

اطلاعیه حزب مردم بلوچستان در باره حمله هوایی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به مقرهای احزاب دمکرات کردستان

حزب مردم بلوچستان حمله تروریستی به مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران را شدیدا محکوم می کند.

بنا به گزارشهای رسیده روز شنبه هشتم سپتامبر برابر با هفدهم شهریور ماه 1397 خورشیدی، رژیم جمهوری اسلامی ایران که واماندہ از ناکارآمدی سیاستھای درون ایران، منطقه و بین المللی خویش است، جھت پنھان نمودن درماندگی ھایش، به عملیاتی تروریستی از طریق هواپیماهای بدون سرنشین جنگی و موشک پرانی بر مقرهای احزاب دمکرات کردستان در عراق دست زد و با هدف قرار دادن این مکانها، حاکمیت دولت عراق را در اقلیم کردستان زیر پا نھاد.

بر اساس گزارشهای موثق تاکنون بیش از ١۶ نفر از اعضاء و کادرھای این احزاب بہ شھادت رسیدہ و ۴٠ نفر نیز زخمی شده اند، که در میان آنان اسامی کادرها و رهبران بلندپایه احزاب دمکرات نیز قرار دارند.

رژیم منفور جمهوری اسلامی ایران که خود را رو به زوال و فروپاشی می بیند و در تمام زمینه ها از اقتصاد گرفته تا سیاستهای داخلی و خارجی و منطقه ای شکست خورده است، هم اکنون به جنایتهای کور، از اعدام زندانیان سیاسی گرفته تا عملیات تروریستی دست میزند۔

مبارزات خستگی ناپذیر ملت کُرد برای حاکمیت ملی دموکراتیک مردم، جایگاه ویژه و والایی در سطح منطقه و جھان کسب نموده اند. کسب چنین جایگاه افتخارآمیز بین المللی برای ملت بزرگ کُرد، با از خود گذشتگی و نثار خون فرزندان دلیر و با روحیه کار تیمی و تشکل یابی رزمندگان این ملت و رھبری تشکلات سیاسی آن، از جمله احزاب دمکرات کردستان میسر گشته است.

این ملت بزرگ و احزاب سیاسی آن در طول تاریخ مبارزات خود، همواره سنگری برای دیگر مبارزان و مدافعان حقوق ملی و دموکراسی در ایران و منطقه نیز بوده و در این مسیر، نام هزاران شهید را در کارنامه های مبارزاتی خود دارند.

حزب مردم بلوچستان حمله تروریستی جنایتکارانه جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم می کند و همدردی و همراهی خود را با ملت مبارز و جان بر کف کُرد و احزاب مبارز کُردستان اعلام می دارد و از همه نهادها و جامعه بین اللملی انتظار دارد، که جنایات جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمایند و آنرا از تکرار چنین اعمالی باز دارند.

دبیر خانه حزب مردم بلوچستان

8 سپتامبر 2018