• Saturday 7th December 2019

اعدام پنج زندانی بلوچ در کرمان

تا کنون هویت یک زندانی به نام “یوسف ریگی” اهل زاهدان مشخص شده است، دو زندانی دیگر اهل سراوان بوده اند اما از هویت دقیق آنها و بقیه افراد اعدام شده اطلاعی در دست نیست.
خبرگزاری هرانا ـ پنج زندانی، در زندان کرمان به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، حکم اعدام این پنج زندانی صبح روز چهارشنبه دوم دی ماه در زندان کرمان اجرا شد.

تا کنون هویت یک زندانی به نام “یوسف ریگی” اهل زاهدان مشخص شده است، دو زندانی دیگر اهل سراوان بوده اند اما از هویت دقیق آنها و بقیه افراد اعدام شده اطلاعی در دست نیست.

خانواده “یوسف ریگی” گفته اند که روز سه شنبه برای آخرین ملاقات به زندان کرمان رفته اند.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *