• Sunday 18th August 2019

اعدام گروهی و قرون وسطایی ۶ زندانی در زندان قزل حصار کرج

سحرگاه امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۶ زندانی از سالنهای ۲،۱ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند .

این ۶ زندانی از روز گذشته جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. اسامی ۳ تن از اعدام شده ها به قرار زیر می باشد :

۱ـ وحید لعلع آبادی ۳۳ ساله ،متاهل و دارای ۱ فرزند،از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصارکرج وی ۵ سال در زندان بسر برد.

۲ـ ایوب فرهادی ۳۳ ساله ، متاهل و دارای ۱ فرزند،از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج وی نیزبه مدت ۵ سال زندانی بود.

۳ـ امیر داودی ۳۹ ساله ،از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج. وی ۹ سال در زندان بسر برد.

از روز گذشته همزمان با انتقال این زندانیان به سلول انفرادی جهت اجرای حکم غیر انسانی اعدام خانواده هایشان در مقابل زندان قزل حصار تجمع کرده بودند و خواهان توقف حکم اعدام عزیزانشان بودند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران اعدام گروهی و ضد بشری ۶ زندانی در زندان قزل حصار کرج را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارسال پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور توقف کشتارها و اعدام در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۸ بهمن ۹۳ برابر با۱۷ فوریه ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *