• Friday 22nd January 2021

اعلام موجودیت ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

این گروه‌ها عبارتند از اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران، کومه‌له زحمتکشان کردستان.

ده جریان سیاسی، از جمله نیروهایی با پایگاه اجتماعی در کردستان ائتلافی به نام “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” تشکیل دادند. این ائتلاف می‌ گوید هدفش “سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری فدرالیسم در ایران” است.

روز شنبه ۴ اسفند (۲۳ فوریه) ده حزب و سازمان سیاسی در نشستی در شهر هانوفر آلمان آغاز فعالیت خود را در ائتلافی به نام “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” اعلام کردند. هدف این ائتلاف “سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری مبتنی بر دمکراسی، آزادی، برابری حقوقی شهروندان و جدایی دین از دولت” اعلام شده است.

این گروه‌ها عبارتند از اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران، کومه‌له زحمتکشان کردستان.

در بیانیه‌ اعلام موجودیت این ائتلاف به مجموعه‌عواملی اشاره شده که به باور نویسندگان آن “جمهوری اسلامی را ناتوان‌تر از همیشه در سراشیب فروپاشی قرار داده است”. این عوامل “تعمیق بحران‌های چندگانه”، “تشدید تنش و تخاصم در مناسبات منطقه‌ای وبین‌المللى” و تحریم‌ها هستند.

تاکید بر فدرالیسم و حقوق اقلیت‌ها و اقوام

بیانیه بر مطالبات گوناگونی تاکید کرده است؛ “جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمى که تأمین حقوق برابر ملی – دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران” باشد.

این گروه‌ها پیش از اعلام موجودیت در یک سازمان واحد سند تفاهمی میان خود امضا کرده‌اند که در آن بر “تمرکززدایی از نظام سیاسی ایران” تاکید شده است.

این ائتلاف می‌گوید که تشکیل “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” را “گامی مفید و ضروری در جهت اتحاد گسترده نیروها و جریانات جمهوریخواه دموکرات ایران” می‌داند و دست همکاری به سوی آنها دراز می‌کند.