• Monday 13th July 2020

انتقال حداقل یک زندانی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام در زابل

صبح امروز جمعه ۱۵ اسفندماه زندانبانان ولی فقیه در زندان زابل زندانی علی امیری را از بند خارج نمودند. احتمال می رود که این زندانی فردا در این زندان اعدام شود.
بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » انتقال حداقل یک زندانی در زندان زابل جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام.

صبح امروز جمعه ۱۵ اسفندماه زندانبانان ولی فقیه در زندان زابل زندانی علی امیری را از بند خارج نمودند. احتمال می رود که این زندانی فردا در این زندان اعدام شود.

زندانی علی امیری ۳۰ ساله به مدت ۶ سال است که دربند ۱ زندان زابل زندانی است. این زندانی قهرمان ورزشی بنام کبدی است. این ورزش که دربرخی نقاط ایران به زو و در استان سیستان و بلوچستان به ورزش کبدی معروف است در اصل یک بازی ایرانی است که ترکیبی از کشتی و راگبی است. یکی از شیوه های غیرانسانی زندانبانان ولی فقیه در زندان زابل این است که زندانی را قبل از اعدام از بند خارج نموده و تا لحظه اعدام به ستونی بسته و از همانجا وی را به پای چوبه دار می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران احتمال انتقال این زندانی جهت اجرای حکم اعدام و نگهداری او در شرایطی غیر انسانی تا قبل از اعدام را به شدت محکوم می کند و از کمیسرعالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارسال پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به اعدام و شکنجه در ایران است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۵ اسفندماه۹۳ برابر با۶ مارس ۲۰۱۵


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *