• Sunday 29th March 2020

بازداشت داماد زندانی سیاسی ملک محمد آبادیان و پرونده سازی جدید علیه وی

به گزارش کمپین فعالین بلوچ در پی قتل یک معلم به نام جواد نوروزی در شهرستان سرباز بخش حیط، داماد ملک محمد آبادیان به نام صدیق دلیری بازداشت و ملک محمد ابادیان با وجود اینکه مدت سه سال است که در زندان های وزارت اطلاعات و مرکزی زاهدان به سر می برد از سوی ماموران وزارت اطلاعات و دادستان زاهدان محمد مرزیه متهم به مشارکت در قتل شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: روز دوشنبه 29 اردیبهشت ملک محمد آبادیان از بند 6 زندان مرکزی زاهدان برای بار دوم در یک ماه اخیر به وزارت اطلاعات منتقل شده است. بار اول برای بیان سخنان دیکته شده مورد فشار قرار گرفته است اما وی نپذیرفته و این بار پس از احضار، وی را متهم به مشارکت در قتل معلم ترور شده در بخش حیط شهرستان سرباز که خانه ملک محمد آبادیان در آن بخش است کرده اند.

این منبع گفت: روز جمعه (2 خرداد) چند نفر از نیرو های وزارت اطلاعات ، و روز شنبه( 3 خرداد) خود محمد مرزیه دادستان زاهدان به دیدار وی آمده و هر دو گروه سعی کرده اند وی را متهم به ترور “جواد نوروزی” کنند. اما ملک محمد در دفاع از خود گفته است: “من سه سال است در دست شما هستم چطور می توانم کسی را به قتل برسانم؟!” و دادستان گفته است: تیرهای که در محل ترور یافته شده اند شبیه به تیر های هستند که”مولوی مصطفی جنگی زهی” ترور شده است.

این منبع همچنین افزود: وزارت اطلاعات صدیق دلیری داماد ملک محمد ابادیان که کارمند پایگاه بسیج روستایی بوده است را به اتهام مشارکت در ترور این معلم بازداشت کرده است این در حالی است که صدیق هنگام قتل جواد نوروزی که ساعت 7 صبح اتفاق افتاده در محل کار خود در پایگاه بسیج واقع در روستایی دیگر بوده است به همین خاطر سپاه ابتدا شاکی شده است اما بعدا سکوت کرده است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *