• Thursday 16th July 2020

با شلیک نیروهای سرکوبگر یک جوان هموطن بلوچ زنده در آتش سوخت و جان باخت

غروب روز شنبه ۲۴ خرداد ماه حوالی ساعت ۱۸:۰۰ جوانی به نام بشیر براهوئی ۲۳ ساله در حین رانندگی با خودروی خود که حامل سوخت گازوئیل بود و از زاهدان عازم خاش بود ، بدون هشدار قبلی هدف رگبار گلوله های نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و خودروی وی دچار آتش سوزی گردید و به طرز فجیعی این جوان ،زنده در آتش سوخت و جان باخت.

بنابه گزار شات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از جوانان هموطن بلوچ هنگامی که با خودروی خود از زاهدان عازم خاش بود با شلیک نیروهای سرکوبگر خودروی وی دچار حریق شد و این جوان زنده در آتش سوخت و جان باخت.

غروب روز شنبه ۲۴ خرداد ماه حوالی ساعت ۱۸:۰۰ جوانی به نام بشیر براهوئی ۲۳ ساله در حین رانندگی با خودروی خود که حامل سوخت گازوئیل بود و از زاهدان عازم خاش بود ، بدون هشدار قبلی هدف رگبار گلوله های نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و خودروی وی دچار آتش سوزی گردید و به طرز فجیعی این جوان ،زنده در آتش سوخت و جان باخت.

فقر و بیکاری جوانان در این منطقه محروم، آنها را وا داشته است که برای امرار معاش اقدام به فروختن گازوئیل نمایند تا معیشت خانواده خود را تامین کنند . اما دائما در حین نقل و انتقال گازوئیل هدف رگبار گلوله های نیروهای سرکوبگر قرار می گیرند و در شعله های آتش می سوزند و جان خود را از دست می دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، هدف قرار دادن جوانان این منطقه که از سر فقر و بیکاری ناچار به خرید و فروش گازوئیل برای امرار معاش خانواده شان هستند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط آخوندها و پاسدارانشان در این منطقه است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *