• Sunday 31st May 2020

بهائیان، یهودیان، سنی مذهبان و.. نیز جزیی از پیکر ما هستند

کوروش گلنام

روزی نیست که ما شاهد رفتار ناشایست نابخردان کوته بین، کسانی که به نام مذهب شیعه، با زور،خشونت، دروغ ونیرنگ بر مردم ایران فرمانروایی می کنند، علیه گروهای گوناگون مردم نباشیم. بر جوانان ایران است که بروند و پیشینه هر یک از این آقایان را خوب بررسی کنند تا بهتر دریابند که چه کسانی امروز بر ایران حاکم شده اند! داستان هایی که برای مقام معظم و بزرگی کارهای ناکرده او ساخته اند حقیقتن چندش آور و مسخره است. این آقایان با تکیه بر بی قانونی، هر تبه کاری که می خواهند انجام می دهند. قانون تنها دست مایه ای است که آقایان همه رذالت ها ی خود علیه گروه های گوناگون مردم را با آن تفسیر کرده و پوشش دهند. دستگاه رهبری و دستگاه دادگستری در این رژیم به دایره تبه کاری، فتنه گری و جنایت علیه مردم تبدیل شده است و آنچه در این دستگاه ها انجام می گیرد سبب شرمندگی مردم ایران و برگ هایی ننگین در تاریخ ایران است. آدم می کشند، شاکی یا بستگان قربانی نه تنها حق اعتراض ندارند که زیر فشار و تهدید دایم قرار گرفته و اگر پی گیر جنایت شوندحتا خود نیز گرفتار و زندگیشان به نابودی کشیده می شود. وکیل اگر در کار و در پرونده حساسی موشکافی کند، که باید بکند چون کارش است و برای انجام آن سوگند یاد کرده است، خود نیز گرفتار شده و نیاز مند وکیل می شود که وکیل او نیز اگر آنچه می خواهند ومی گویند نپذیرد، او هم به نوبه خود به سرنوشت موکل خود دچار می شود! آقا نیز که در دایره مشتی ابله جان نثار، ولایت می کند و مست از قدرت و چاپلوسی این خود فروختگان در آسمان ها سیر می کند.(لینک 1 را ببینید)
سرکوب هم میهنان یهودی و سنی مذهب
فشار و آزار یهودیان که نمی خواهند وابسته این حکومت شرم و ننگ باشند، از همآن آغاز کار شناخته شده است و همه می دانیم که چه رفتاری با بخشی از این هم میهنان داشته اند و دارند. دشمنی با سنی مذهبان ایرانی نیز که هم چنین از آغاز حکومت نمایان بوده است و قربانیان زیادی داشته است ولی اینک از زبان یک شیخک حقیقتن دریده و درنده از نوکران ارزان رهبر معظم، به بدترین و کثیف ترین شکل خود به نمایش در آمده است. در باره این هم میهنان گرامی ما واژه هایی از دهان این شیخ یاوه گو بیرون آمده است که به خوبی نشان دهنده، هم یک برنامه ریزی گسترده برا ی آینده و رساندن آسیب بیشتر به این گروه از هم میهنان و هم نشانی از دریدگی بیش از اندازه، ادب وتربیت چنین دست پروردگانی است. این رفتار وگفتار حقیقتن باید مایه نگرانی باشد.(لینک 2)
سرکوب بهائیان
سابقه بر خورد ملایان با بهائیان نیز که نیاز به تفسیر ندارد. مردمانی که نخستین ویژگی باور و پندارشان دوری از خشونت و خونریزی است و مدارا در زندگی را بنیاد کار خود می دانند و آزارشان به کسی نمی رسد،هیچ گاه از تیغ نفرت وکینه ملایان به دور نمانده اند. ملایانی که همیشه در هراس از آسیب پذیری دستگاه شیادی و دروغ پردازی و از دست دادن موقیعیت اجتماعی ساختگی خود بوده و هستندو پندار و باور بهائیان یعنی دوری از خشونت و هواداری از صلح ودوستی را با باورها و پندارهای پلید و ضد انسانی خود همخوان نمی بینند، اینک که به قدرت دست یافته اند و مهر انجمن حجتیه نیز بر پیشانی رهبر معظم می درخشد، برای فراهم کردن اسباب دردسر بیشتر و زندگی در بیم و هراس این گروه از هم میهنان ما، موج ناسزا، تهمت، تهدید، آزار و اذیت بسیار گسترده تر و برنامه ریزی شده تر از گذشته را بکار گرفته و هر روز خبر های ناگواری از گسترش دامنه فشار بر آن ها می رسد. اینک شیخ قربان علی دری نجف آبادی دادستان کل ایران با سابقه درخشانی که دارد دستور “بر خورد با تشکیلات بهائیان” در ایران را صادر فرموده است:
“در نامه درى نجف آبادى[به وزیر اطلاعات]، آیین بهائیت یک «فرقه ضاله» توصیف شده و آمده است: «تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامى رده ها غیر قانونى و غیر رسمى بوده و وابستگى آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامى محرز و خطر آنها براى امنیت ملى مدل و مستند است.»
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات ایران خواسته است تا «با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نماید، طبق مقررات برخورد شود.». رادیو فردا، 27/11/1387
سابقه درخشان شیخ قربان علی دری نجف آبادی در” جمهوری” اسلامی
” یکی از جلوه های بارز چیرگی عدم مجازات در ایران برگزیدن وزیر سابق وزارت اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی در خرداد ماه سال جاری به سمت دادستان کل کشور توسط آیت اله شاهرودی رئیس قوه ی قضاییه است. وزیر سابق وزارت اطلاعات متهم به دست داشتن در “قتل های زنجیره ای” شده بود ولی هیچگاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت.” اطلاعیه مطبوعاتی گزارشگران بدون مرز، پنجشنبه 5 آذر 1383، تاکیدها از من
“با آنکه دخالت مقامات بلند پایه در قتل ها معلوم شده است اما هیج اراده ای برای تعقیب قضایی آنها وجود ندارد. سه تن از این افراد مصطفی پور محمدی وزیر کنونی کشور، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، و قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور هیچگاه از تعقیب قضایی خود نگران نشدند.” گزارشگران بدون مرز،آذر 1385
“از اعترافات مصطفی کاظمی (موسوی) قائم مقام امنیت در وزارت اطلاعات و مدیر کل طرح و بررسی در تاریخ ۵/۱/۷۹ در صفحات ۱۰۱۰ تا ۱۰۵۶ پروندۀ قتل های زنجیره ای. از قول حجت الاسلام دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی در صبح جمعه ۲۲/۸/۷۷
این فروهر و زنش کی می گوید دو نفر بیشتر نیستند، اینها هر روز جلسه می گذارند و هر روز دانشجویان را پهلوی ایشان می برند برایشان حرف می زنند، آنها را تحریک می کنند، هر روز مصاحبه با رادیو اسرائیل با رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی می کنند، هر روز اطلاعیه می دهند، بیانیه می دهند، هر چه می خواهند می گویند، چرا یک کاری سر اینها نمی آورید؟ یک کاری بکنید…. چرا فروهر را نمی زنید؟ بزنید او را
… پیرامون فعالیتهیا کانون نویسندگان آقای درّی گفتند مگر اینها چند نفر هستند؟ آقا صادق (مهرداد عالیخانی – مسئول اداره چپ نو) گفتند همه شان حدود پنجاه نفر ولی افراد اصلی ایشان پانزده نفر هستند که مرتب جلسه می گذارند. آقای درّی گفتند همۀ آنها را جمع کنید یک جا و آنها را بزنید با یک رگبار، یک بمب زیرشان بگذارید، تو سرشان بزنید، یک نارنجک داخلشان بیندازید ولی مطمئن شوید همۀ آنها کشته شده اند.” پنجشنبه نوزدهم دی 11387در سایتی بنام”شعور”و در ده ها سایت دیگر


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *