• Sunday 31st May 2020

بیش از 3 هزار کشته و مجروح سهم جنوب شرق کشور از پروژه 10 ساله

10 سال است که بی اعتباری گریبان پروژه ملی بزرگراه زاهدان- زابل را گرفته است و در نبود بودجه جان می گیرد به طوری که بر اساس آمار بیش از 3 هزار تن در 6 ماه کشته ومجروح شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر هامون، تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی در استان سیستان و بلوچستان در حالی عمری بیش از حد مجاز داشته و به یک عملیات نفس‌گیر تبدیل شده که بسیاری در ابتدا به عنوان یک نیاز ضروری برای شهروندان تعریف شده بود
کمبود اعتبارات، مغایرت داشتن تصویب با تخصیص، تاثیر تحریم ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز، کاهش محسوس درآمد دولت به دلیل وابستگی به فروش نفت، تاثیر منفی یارانه در درآمد دولت و در کل بی پولی بهانه همیشه آماده بسیاری از مدیران برای تکمیل نشدن یک پروژه است که سال ها است به حدی تکرار شده به باور عمومی تبدیل شده است.
با این وجود نگاهی عمیق تر به داستانی که پروژه های عمرانی سپری کرده اند نشان می دهد هر چند بی پولی حرفا برای گفتن دارد اما نحوه استفاده از اعتبارات تخصیصی، نحوه مدیریت یک پروژه و مسئولیت پذیری در قبال تعهدات اتخاذ شده چه از سوی بخش دولتی و چه بخش خصوصی رنگ دیگری به پروژه های عمرانی بخشیده و پازل های جدیدی را در مقابل نقد و نظر کارشناسان می چیند.
یکی از پروژه هایی که جز اولویت های شمال سیستان و بلوچستان است و اکنون 10 سال است که در آخر صف ایستاده پروژه بزرگراه زابل- زاهدان است، پروژه ای که نه تنها جز طرح های ماندگار بود بلکه با گذشت 10 سال تنها 44 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گویی خشکسالی قرار نیست دست از سر مردم سیستان بردارد و این روز ها سایه اش بر سر بزرگراه سیستان سنگینی می کند تا در سایه کمبود اعتبار جان بگیرد.

کشته و مجروح شدن بیش از 3 هزار تن در جاده های استان
رضا عبدی مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار عصر هامون با بیان افزایش 7درصدی متوفیات ناشی از حوادث رانندگی درشش ماهه نخست سال جاری گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، 418 تن در حوادث ترافیکی استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته (391 نفر)، 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: از مجموع تلفات حوادث ترافیکی در شش ماهه نخست امسال در این استان 84 نفر زن 334 نفر مرد بودند.
عبدی با بیان اینکه 3 هزار و 170 تن نیز بر اثر تصادف در جاده ها مصدوم شده اند، گفت: از این تعداد 2 هزار و 431 تن مرد و 749 تن زن هستند که مصدومین حوادث ترافیکی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 15 درصد افزایش یافته است.
مدیر کل پزشکی قانونی سیستان وبلوچستان افزود: بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 295 مورد در جاده‌های برون‌ شهری و پس از آن با 78 مورد در جاده‌های ‌روستایی، 44 مورد در مسیرهای درون شهری گزارش شده است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *