• Thursday 28th May 2020

جبهه دمکراتیک ایران: پیروزى اصلاح‌طلبان تغییرى در سیاست ایران در قبال عرب‌ها ایجاد نمى‌کند

دبیر جبهه دموکراتیک ایران برون مرز، تغییر رفتار منفى رژیم حاکم بر ایران بر علیه کشورهاى عربى و مداخلات خونبار آن و حمایت از تروریسم منطقه‌اى و جهانى این رژیم را بعید دانست و گفت: جمهورى اسلامى بر پایه ایدئولوژى شیعى بنا شده است که اگر تغییرى در آن داده شود، به مفهوم تغییر ماهیت این حکومت و در نتیجه به معنى تغییر خود حکومت است، به عبارت روشن هر نوع تغییر رفتار حکومت بر اساس تغییر اصول ایدئولوژى حکومت امکان پذیر است
جبهه دمکراتیک ایران از جمله گروه‌هاى اپوزسیون ایرانى مخالف انتخابات مجلس شورا و خبرگان جمهورى اسلامى ایران، معتقد است که پیروزى اصلاح‌طلبان تغییرى در سیاست نظام ایران در قبال همسایگان عرب ایجاد نمى‌کند.

دو تن از مسؤولان جبهه در خارج از ایران در مصاحبه اى با “العربیه.نت” از مواضع این جبهه در قبال انتخابات و سیاست مداخله‌جویانه رژیم جمهورى اسلامى در کشورهاى عربى و آینده نظام سیاسى در ایران از دیدگاه اپوزسیون نظرات خود را بیان کردند.

ابتدا از محمد زمانى، سخنگوى جبهه دموکراتیک ایران، برون مرز، پرسیدیم: آیا دولت ” اعتدالى” و مجلس جدید در صورت پیروزى اصلاح‌طلبان در انتخابات مى تواند تاثیرى در روابط ایران با همسایگان عرب داشته باشد؟

زمانى گفت: از ظهور اصلاح‌طلبان حکومتى تا کنون هیجده سال می‌گذرد، بجز مجلس ششم که اصلاح‌طلبان اکثریت آراء را کسب کرده اند و على رغم دارا بودن اکثریت در مجلس قادر به اعمال نظرات خود نبوده اند و همواره توسط حکم حکومتى ولایت فقیه مرعوب شده‌اند، در هیچ دوره دیگرى جناح ولایت فقیه اجازه ورود اکثریت اصلاح‌طلبان به مجلس را نداده است . دولت اعتدالى رییس جمهور روحانى نیز با اجازه ولایت فقیه یعنى خامنه‌اى دولت را تشکیل داده است تا ماموریت خود در مورد طرح برجام و رفع تحریم‌ها را به انجام برساند، این دولت بیش از این اجازه طرح پیشنهاد دیگرى بجز آنچه اراده خامنه‌اى باشد نباید و نمى‌تواند مطرح نماید”.

وى افزود: بنظر من هیچ زمینه‌اى وجود ندارد که اصلاح‌طلبان در انتخابات پیروز شوند، آنها همچنان در اقلیت باقى خواهند ماند تا جریان ولایت فقیه به سیاست‌هاى خود ادامه دهد، یعنى تا زمانى که ولایت فقیه قدرت مطلقه را در دست دارد اصلاح‌طلبان رقیبی جدى براى تهدید حکومت وى محسوب نمى‌شوند، صندوق انتخابات در جمهورى اسلامى نه یک ابزار تغییر، بلکه ابزار تایید حکومتى و نمایشى براى مشروع جلوه دادن حکومت محسوب مى‌شود، به همین دلیل کل اپوزیسیون مخالف نظام جمهورى اسلامى با رد صندوق انتخابات حکومتى، معتقد به صندوق‌هاى خارج از چارچوب حکومت که توسط مخالفان جمهورى اسلامى ارائه خواهد شد، هستند”.

شیعه‌گرى حکومت ایران علیه سنى‌ها

سخنگوى جبهه دموکراتیک ایران، برون مرز، معتقد است که ” اصلاح‌طلبان خواستار حذف کامل حکومت شیعى از قدرت و ساختار سیاسى کشور نیستند و این موضوع بر نگرانى ملت ایران افزوده است که در صورت مفروض قدرت‌گیرى اصلاح‌طلبان، تضاد مذهبى شیعه‌گرى بر علیه سنى‌ها حل نشده باقى خواهد ماند و همواره به عنوان یک بهانه در هر زمانى، ممکن است آتش جنگ مذهبى بین همسایه‌ها را شعله‌ور سازد، به همین دلایل روشن است که جبهه دموکراتیک ایران معتقد است، کلیت نظام جمهورى اسلامى شیعى در ایران منشاء تمام جنگ‌ها و بحران‌هاى منطقه و فقر و محرومیت مردم ایران و یک حکومت یاغى است که باید از قدرت و حکومت بزیر کشیده شود”.

تغییر دمکراتیک ومسالمت‌آمیز

زمانى تاکید کرد که جبهه دمکراتیک و بخش عظیمى از نیروهاى اپوزسیون خواستار تغییر دمکراتیک و مسالمت‌آمیز نظام سیاسى در ایران و برکنارى جمهورى اسلامی هستند، او گفت :” جبهه دموکراتیک ایران به دبیر کلى آقاى حشمت طبرزدى معتقد است، با سى و هفت سال حکومت استبدادى جمهورى اسلامى و با رفتارهاى ضد انسانى این حکومت بر علیه مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران در مخالفت با جمهورى اسلامى قرار گرفته‌اند، با این آگاهى از واقعیت‌هاى جامعه ایران است که جبهه دموکراتیک با اتکا به جنبش‌هاى ضد استبدادى اما مسالمت‌آمیز موجود در کشور، شامل جنبش‌هاى معلمان، کارگران، دانشجویان ، زنان و جنبش‌هاى اعتراضى دیگر نظیر جنبش حمایت از محیط زیست و بسیارى از اعتراضات اجتماعى دیگر در اتحاد و همراهى با احزاب و سازمان‌هاى ایرانى مخالف جمهورى اسلامى از جمله احزاب و سازمان‌هاى اقوام ایران و احزاب و سازمان‌هاى مرکزى کشور که با هدف برکنارى و حذف جمهورى اسلامى در حال سازمان یافتن هستند، مشارکت جدى دارد، جبهه دموکراتیک ایران معتقد است که مردم صلح دوست و مسالمت‌جوى ایران خواستار صلح و امنیت و هم‌زیستى مسالمت‌آمیز با تمام کشورها و ملت‌هاى عرب همسایه و کل منطقه هستند و با همه این کشورها منافع مشترک سیاسى و اقتصادى دارند. به همین دلایل همسایگان ایران باید حساب حکومت جمهورى اسلامى را از حساب ملت ایران جدا بدانند.”


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *