• Monday 24th June 2019

رژیم ولی فقیه دو زندانی را در زندان زابل به دار آویخت

روز دوشنبه ۲۵ بهمن دو زندانی از بندهای ۱ و۲ زندان مرکزی زابل را که دو روز آنها را بدون آب و غذا و در سرما به نردهای زندان بسته بودند به دار آویختند.این ۲ زندانی طی دو روز گذشته تحت شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسایی قرار داشتند.

بنا به گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »صبح امروزحکم ضدبشری اعدام در مورد ۲ زندانی پس از دو روز شکنجه روحی و جسمی در زندان زابل به اجرا درآمد.

روز دوشنبه ۲۵ بهمن دو زندانی از بندهای ۱ و۲ زندان مرکزی زابل را که دو روز آنها را بدون آب و غذا و در سرما به نردهای زندان بسته بودند به دار آویختند.این ۲ زندانی طی دو روز گذشته تحت شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسایی قرار داشتند.

اسامی این ۲ زندانی که صبح امروز در زندان زابل به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد;

۱ـ ظاهر نوهتانی فرزند علی ۳۰ ساله ۵ سال در بند ۱ زندان زابل بسر می برد. وی به جرم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود ۲ـ محمد سارانی فرزند شریف ۲۶ ساله و۵ سال در بند ۲ زندان زابل زندانی بود وی نیز به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام قرون وسطایی این ۲ زندانی و شکنجه ۲ روزه آنها به صورت بستن آنها به نرده های زندان و نگهداری آنها به همین وضع بدون آب و غذا و در سرمای شدید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل ، کمیسر عالی حقوق بشر ، گزارشگر ویژه حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی می خواهد تا به این اعمال وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع واکنش نشان دهند و خواستار ارجاع فوری پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به شکنجه ، کشتار ، اعدام و سرکوب جوانان و مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

گزارش به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد سازمان عفو بین الملل


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *