• Sunday 31st May 2020

زخمی شدن یک زن و بچه در تیراندازی ماموران انتظامی به قاچاقچیان در ایرانشهر

روز یکشنبه 23 فروردین در پی حمله ماموران انتظامی به یک کاروان حامل مواد مخدر در اطراف ایرانشهر یک زن و بچه خوردسال به شدت زخمی و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ایرانشهر بستری شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ منابع مطلع در این باره گفتند: در پی کمپن ماموران انتظامی برای قاچاقچیان مسلح و پیش آمدن درگیری در بین آنها ماموران انتظامی به ظن اینکه یک خودرو سواری دیگر که به همراه زن و بچه خود ازهمان منطقه می گذشتند جزو قاچاقچیان هستند به سمت آنها آتش گشودند که در اثر آن یک زن به نام سارا بامری از ناحیه گردن و دختر سه ساله اش به نام سعدیه بامری از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.

این منابع افزودند که هم اکنون سارا بامری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ایرانشهر بستری و در حال کما است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *