• Tuesday 25th June 2019

زندانیان سیاسی بلوچ در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زدند

صابر ملک رئیسی، علی پژگل، نوراحمدحسن زهی، اسحاق کلکلی و محمد امین ایرانشهری زندانیان سیاسی بلوچ که در زندان اردبیل دوران حبس و تبعید خود را می گذرانند مدت 10 روز است که از پذیرش غذای زندان امتناع ورزیده و در اعتصاب غذا بسر می برند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، این زندانیان سیاسی به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان از روز چهارشنبه 20 آبان دست به اعتصاب غذا زندان زده اند.

صابر ملک رئیسی که در زمان بازداشت 17 سال بوده علیرغم گذشت 7 سال از حبس و داشتن حق قانونی معافیت از ادامه حکم، اما با درخواست معافیت وی موافقت نمی شود.

منابع مطلع در این مورد گفته اند: مسئولین زندان در رابطه با ملاقات این زندانیان سیاسی شرایط سختی اتخاذ نموده اند؛ به گونه ای که باید خانواده هر کدام از این زندانیان ابتدا از دادستانی زاهدان اجازه نامه ملاقات دریافت کرده و پس از آن از دادستان اردبیل اجازه نامه بگیرند. همچنین حق تلفن این زندانیان به کمتر از ده دقیقه در طول سه ماه تعیین شده و اگر چنانچه در هنگام تماس تلفن مشغول و یا خاموش بود تا سه ماه آینده حق ارتباط مجدد ندارند و به هیچ عنوان حق استفاده از امکانات ورزشی زندان به این زندانیان داده نمی شود.

بنابر گزارش های رسیده این زندانیان از چهارشنبه 20 آبان دست به “اعتصاب غذای زندان” زنده و از پذیرش غذای زندان امتناع نموده اند.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *