• Sunday 29th March 2020

سرقت آب در مرز های ایران / پس از ترکمنستان اینبار پاکستان دست به سرقت زد

عبدالعزیز بلوچزهی رئیس شوراهای اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پاکستان با حفر چاه در نزدیکی خاک ایران از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده می‌کند، گفت: در استان سیستان و بلوچستان کشاورزی یکی از مهم‌ترین شغل‌ها است که بسیاری از مردم به آن پرداخته‌اند لذا این می‌طلبد تا با همکاری اداره آب و فاضلاب روستایی برای این افراد آب مورد نیاز تهیه شود و نگذارند تا پاکستان به راحتی از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر هامون، در حالی در سال های اخیر بسیاری از استان های کشور بالاخص سیستان و بلوچستان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از محصولات کشاورزی پر آب از سبد کشت کشاورزان حذف شده که رئیس شوراهای اسلامی سیستان و بلوچستان گفته که پاکستان با حفر چاه در نزدیکی خاک ایران از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده می‌کند.
سال ها سیستان مورد بی مهری همسایه افغان خود قرار گرفت و با بی ابی سپری می کند، این بار نیز در سایه عدم توجه مسئولین، پاکستان آستین ها را بالا زده و به تاراج منابع آبی بلوچستان پرداخته است.
با این وجود سرقت منابع آبی ایران تنها مختص به مرز های جنوب شرق نمی شود بلکه در سال های اخیر ترکمنستان همسایه شمال غرب ایران نیز در منطقه خراسان شمالی چاه‌های زیادی را با کمک کشورهای دیگر حفر کرده بود، تا سفره‌های آبی مشترک مرزها را خالی کند اما هیچ اقدامی از سوی کشورمان انجام نگرفته است. در حالی که قطره‌های آب برای امنیت غذایی کشور ضروری است، اما در مرزهای مشترک حجم زیادی از آبهای زیر زمینی توسط کشورهای دیگر به سرقت می‌رود.

پاکستان از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده می‌کند
عبدالعزیز بلوچزهی رئیس شوراهای اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پاکستان با حفر چاه در نزدیکی خاک ایران از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده می‌کند، گفت: در استان سیستان و بلوچستان کشاورزی یکی از مهم‌ترین شغل‌ها است که بسیاری از مردم به آن پرداخته‌اند لذا این می‌طلبد تا با همکاری اداره آب و فاضلاب روستایی برای این افراد آب مورد نیاز تهیه شود و نگذارند تا پاکستان به راحتی از آب‌های زیرزمینی ایران استفاده کند.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *