• Thursday 18th July 2019

سرویس مدرسه خطرناک دانش‌آموزان در سیستان و بلوچستان +عکس

فقر و محرومیت در مناطق مرزی ایران باعث شده تا دانش آموزان به شکل خطرناکی در مسیر مدرسه تا خانه تردد کنند.

دانش آموزان در مناطق محروم سیستان و بلوچستان برای دسترسی به مدرسه راه دشواری در پیش دارند. در عکس زیر وانتی را می بینید که ده ها دانش آموز را به شکلی ناایمن به سمت مدرسه می برد.