• Sunday 18th August 2019

سناتور جمهوری‌خواه: آمریکا باید در کنار مردم ایران علیه آخوندها باشد

سناتور لیندزی گراهام در مصاحبه‌ای با “فاکس نیوز” گفت: زمانی که مردم ایران در سال 2009 علیه آخوندها قیام کردند و یک دختر جوان در خیابان ایستاده و فریاد میکشید “اوباما.. یا با آنها یا با ما”، اوباما گفت من نمی‌خواهم روابطمان را با آخوندها خراب کنم”.

سناتور لیندزی گراهام، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید، باید در کنار مردم ایران ایستاد. اشتباه اوباما این بود که در کنار آخوندها ایستاد.

سناتور لیندزی گراهام در مصاحبه‌ای با “فاکس نیوز” گفت: زمانی که مردم ایران در سال 2009 علیه آخوندها قیام کردند و یک دختر جوان در خیابان ایستاده و فریاد میکشید “اوباما.. یا با آنها یا با ما”، اوباما گفت من نمی‌خواهم روابطمان را با آخوندها خراب کنم”.

آقاى گراهام این سؤال را مطرح کرده که اگر رونالد ریگان بود چه کار می‌کرد؟ و پاسخ داد: «او در کنار آن دختر جوان می‌ایستاد، لذا در زمانی که می‌توانستیم جلوی آخوندها بایستیم و آنها را از کشور بیرون کنیم اوباما به آنها فرجه داد. می‌دانید من بیش از همه از چه نگرانم؟ از این که رژیم ایران دارای سلاح اتمی شود، زیرا آخوندها نازیست‌های مذهبی هستند».

رئیس کمیته نیروهاى مسلح در کنگره امریکا افزود: «سال 2009 مردم ایران جلو آخوندها ایستادند. ولی ما در اساس کنار ایستادیم و شاهد قتل عام آنها بودیم.»

این سناتور جمهورى‌خواه در ادامه گفت: «ممکن است بگویید این چه ربطی به آمریکا دارد؟! این برای من بسیار مهم است که ما در کنار آزادی بایستیم نه فقط برای خودمان بلکه برای دیگران بایستیم. باید با دیکتاتورها و اوباشان و متعصبان مذهبی در کشور خودشان بجنگید تا مجبور نشوید در این جا با آنها بجنگید».


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *