• Sunday 31st May 2020

سوءقصد به جان علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان همچنان ادامه دارد

یته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر- آلمان

زاهدان : خبرنگار سنی نیوز:در مقابل منزلش مورد سوءقصد افراد ناشناسی قرار گرفت . در طی هفته های گذشته این اولین شخص نبوده که توسط افرادی معلوم الحال با وسایلی نظیر چاقو و خنجر و … مورد سو قصد قرار می گیرد . مدتی پیش هم یکی از اساتید حوزه علمیه جام جم نیز در اقدامی مشابه مجروح شد و نیز چندین نفر دیگر که در هیئت علماء و روحانیون بوده اند مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند . شب جمعه هم یکی از طلاب دارالعوم زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نکته مهم اینکه مهاجهمین در همه حملات خود قصد از بین بردن قربانیان را داشته اند چنانچه همه قربانیان از ناحیه شانه ، گردن و … مورد حمله قرار گرفته اند و حتی یک مورد منجر به قتل گردیده است .
آنچه قبل از هر چیز ذهن ا نسان را به خود متوجه می سازد این است که : حمله کنندگان چه کسانی هستند و هدف آن ها از این حملات چیست ؟
و چرا علما و روحانیون اهل نست را مورد سو قصد قرار می دهند ؟ و اینکه آیا دولت قادر به برخورد با این جانیان نیست ؟
چندین نکته باعث افزایش این احتمال شده که این افراد از جانب حکومت تغذیه می شوند و در واقع ایادی جمهوری اسلامی هستند که دست به چنین جنایاتی می زنند این است که یکی ازین افراد توسط یکی از مضروبین دستگیر شده است در حالی که لباس محلی ( بلوچی ) به تن داشته و در زیر آن لباس بسیجی به تن داشته است و آنچه بر این احتمال می افزاید این است که قاضی دادگاه بعد از بازجویی از شخص ضارب اعلان داشته که ضاربین از ارازل و اوباش بوده اند و این حادثه بر حسب اتفاق صورت گرفته است . حال آنکه این سوال را بی پاسخ گذاشته که آیا چندین نفر طی چند روز بر حسب اتفاق مورد ضرب و شتم مشابه قرار گرفته اند ؟
و اما این نکته که مقصد طراحان این جنایت چیست ؟ باید گفت که یقینا افرادی سعی دارند با متشنج کردن اوضاع و ایجاد رعب ، وحشت در میان مردم خصوصا روحانیون ، زمینه رسیدن به اهداف شوم خود را فراهم کنند .
از که جمهوری اسلامی کار دعوت و تبلیغ را در بسیاری از مناطق اهل سنت تعطیل کرده است و جوانان اهل سنت از سراسر ایران جهت تشکیل در جماعت های دعوت و تبلیغ به زاهدان روی می آورند احتمال این نکته هم بعید به نظر نمی رسد که موجب خشم ایادی رژیم گردیده و می خواهند با نا امن جلوه دادن جو زاهدان جوانان اهل سنت را از آمدن به این شهر باز دارند .
به هر حال این برای همگان واضح است که اگر خود نظام شریک جرم نبوده و میخواسته این افراد را دستگیر کند در اسرع وقت می توانست مشت جنایتکاران را رو کند . اما از آنجا که این افراد دست پرورده های خود رژیم هستند هنوز بدون هیچ گونه ترسی به اعمال ننگین خود ادامه می دهند


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *