• Saturday 7th December 2019

سوخت در زاهدان کیمیاست !!!

حالا در منطقه ای که مردم برای تامین آب آشامیدنی باید کالن آب بدست بدنبال آب باشند.برای پخت و پز کپسول بدست بدنبال ماشین توزیع کپسول باشند ،از این به بعد باید قید کارو خرج یک روز خانواده را بزنند و درصف طویل نفت بایستند ،آنهم اگر بخت یارشان باشد و نفت به آنها برسد.

سیب پرس : در پی تشدید سرما در استان سیستان و بلوچستان و استفاده زیاد خانواده ها از وسایل گرما زا تامین سوخت مورد نیاز این وسایل از ضروریات مردم استان می باشد،بویژه این که عمده مصرف سوخت مردم نفت سفید است با توجه به برنامه ریزی که طی چند سال گذشته توسط شرکت نفت انجام شده توزیع نفت درب منازل انجام می شود که الحق ولانصاف کاری بسیار پسندیده و ارزنده می باشد.

اما…

متاسفانه مدتی است در منطقه شمالی شهر زاهدان که جمعیتی عظیمی را در خود جای داده توزیع نفت سفید توسط یک شعبه نفتی انجام می شود که جوابگوی تقاضای زیاد مردم نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری سیب پرس از مسجد قدس زاهدان ، یکی از مناطقی که از این توزیع بی برنامه و ناعادلانه رنج می برد منطقه شریعتی شمالی و غلامسرور می باشند که عمده افراد این منطقه از قشر آسیب پذیر جامعه هستند و با توجه به نیاز شدید مردم این منطقه از شهر زاهدان به نفت جهت پرکردن بخاری های نفتی شاهد این ماجرا می باشیم که سهمیه سوخت بعضی از خانوار بدلیل بی عدالتی در توزیع می سوزد و از هر دوبار اعلام سهمیه نفت سفید شاید یک بار موفق به دریافت نفت سفید گردد.

مشکل اساسی اینجاست تنها شعبه نفتی منطقه با اعلام اینکه دیگر همان توزیع دست پا شکسته را هم انجام نمی دهد و مردم باید برای دریافت سهمیه نفت خود به شعبه نفت مراجعه کنند .

حالا در منطقه ای که مردم برای تامین آب آشامیدنی باید کالن آب بدست بدنبال آب باشند.برای پخت و پز کپسول بدست بدنبال ماشین توزیع کپسول باشند ،از این به بعد باید قید کارو خرج یک روز خانواده را بزنند و درصف طویل نفت بایستند ،آنهم اگر بخت یارشان باشد و نفت به آنها برسد.

حال سئوال از مسئولین محترم اینجاست:


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *