• Sunday 31st May 2020

فرماندار ایرانشهر: پیگیری قتل کودک ایرانشهری تصویب شد

داودی فرماندار بومی ایرانشهر با انتقاد از قتل کودک بلوچ در جریان حمله ماموران برای بازداشت یک متهم حداقل درخواستش را عدم کشته شدن این کودک بیان کرد.

داودی فرماندار بومی ایرانشهر با انتقاد از قتل کودک بلوچ در جریان حمله ماموران برای بازداشت یک متهم حداقل درخواستش را عدم کشته شدن این کودک بیان کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پس ازواکنش های گسترده مردم در شبکه های مجازی نسبت به حمله ماموران نیروی انتظامی به یک منزل مسکونی و تیراندازی به سمت افراد حاضر در آن که در جریان آن یک کودک و دو نفر دیگر کشته شدند، فرماندار ایرانشهر نیز به این واقعه واکنش نشان داد.

نبی بخش داودی ضمن ابراز تاسف نسبت به قتل یک کودک گفت: ” باستحضار عزیزان برسانم هیچ فردی از کشته شدن شهروندان خوشحال نخواهد شد و نظام و دولت های وظیفه ذاتی شان برقراری آرامش و امنیت میباشد مگر زمانی که شهروندی مرتکب جرمی گردد و حاضر به تسلیم خود به قانون نباشد و قانون تعقیب ملحوظ نظر قرار گیرد، ایکاش قبل از این اتفاق عزیزان و دلسوزان فرمت های قانونی قضیه را پیگیری و زمینه رضایت طرفین دعاوی را جلب و زمینه تامین شان فراهم میشد و حداقل شاهد قتل طفل معصوم نمی بودیم”

وی افزود: “در اولین لحظات بعد از این رویداد شورای تامین شهرستان با بررسی ابعاد قضیه وارد شور و جلسه شد و قضیه قتل مرتضی و پیگیری حق و حقوق قانونی وی از طریق مجاری قانونی باتفاق اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت، امیدواریم جهت جلوگیری از تکرار این قضایا دلسوزان جامعه شرایط تسلیم و تامین تمامی مجرمین به حقوق و نوامیس شهروندان را با توجه به رافت و عطوفت اسلامی پیگیری نمایند.”


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *