• Thursday 16th July 2020

فوت یک زندانی بلوچ ایرانشهری در زندان زاهدان

یک زندانی بلوچ بنام اقبال ناروی در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان فوت کرد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی بلوچ بنام اقبال ناروی فرزند شهداد دیروز چهارشنه 9 دی در قرنطینه زندان زاهدان فوت کرده است.

بنابر گزارش های رسیده این زندانی بیست سه ساله، به علت بدرفتاری و فحش و ناسزای ماموران زندان به وی، با ماموران درگیر میشود مسئولین زندان اما بجای تنبیه مامور خاطی این زندانی را به قرنطینه منتقل می کنند.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *