• Wednesday 3rd June 2020

فیلم تنبیه و تحقیر دانش آموزان بلوچ در قلب بلوچستان

آژانس ایران خبر: علی رغم منع قانونی تنبیه دانش آموزان به دلیل آثار سو این ناهنجاری اجتماعی ،تنبیه دانش اموزان بلوچ که از هر گونه امکانات رفاهی، بهداشتی و معیشتی محرومند

 موجب شده تا این کودکان روحیه ای شکست خورده را با خود به کلاس های درس بیاورند. آنچه جای تامل است عدم نظارت و بی توجهی مسوولان برضرب و شتم دانش آموزان در این استان است که همچنان مانند سالهای بسیار دور رواج دارد. فیلمی که ملاحظه میکنید یکی از فجیع ترین صحنه هایی است که قلب هر انسان شریفی را به درد می آورد, تحقیر کودکان بلوچ و تنبیه آنان به دست یکدیگر و از همه بدتر تهیه فیلم از ان صحنه های شرم آور جهت تمسخر و تحقیر این بی گناهان . فیلمی که خشم سایر معلمان شریف کشور رابرمیانگیزد .معلمان شریفی که به شدت با این گونه اعمال مخالفند , معلمانی که با پرداخت بها از زندگی خود وبه سربردن در سیاهچالهای مخوف , سالهای سال به جهت مخالفت با سیستم غلط آموزش و عملکرد غیر انسانی و غیر ایرانی آن که به تحقیر و توهین درمناطق محروم میپردازدبرخاسته اند , معلمان آزاده ای که برتخته سیاه مدرسه ایران , نام هر معلم و آموزگاری را سربلند و درس آزادی و آزاده گی را در تاریخ آموزش ایرانی نگاشته اند .برای دیدن فایل تصویری


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *