• Sunday 31st May 2020

نفس مردمان شمال بلوچستان هر روز تنگ تر می شود

در حالی نفس سیستانی ها هر روز تنگ تر می شود که مردم همچنان منتظر حضور “ابتکار” دولت تدبیر برای هم‌نفسی و ارائه راهکار عملی برای رفع این معضل خاکستری در استان هستند.
به گزارش عصرهامون، نفس سیستانی ها این روزها بیشتر از گذشته به شماره افتاده اما مسئولان همچنان در جستجوی راهکاری برای حل معضل گرد و خاک و طوفان های شن هستند در هر حال مردم شمال سیستان از همان روزی که معصومه ابتکار بر صندلی محیط زیست کشور تکیه زد چشم امید از مسئولان محیط زیستی دولت تدبیر شستند.
البته این قطع امید از مسئولانی امیدی که هر بار با بحرانی شدن وضعیت استان تنها وعده حل مشکل می دهند و با بهتر شدن وضعیت هوا، می رود تا بحران بعدی که دست به کار دادن وعده‌هایی دیگر شوند، چندان بی راه هم نیست.

درحالی بانوی سبز پوش دولت بنفش در روز های خوشی سیستان ذوق زده از ورود آب های فصلی به هامون سریعا خبر آن را در پیج اینستاگرام خود منتشر کرد که در روزهای که نفس سیستانی‌ها به شماره افتاده از او و اینستاگرامش هیچ خبری نیست!

این روزها برای چندمین بار سیستانی ها اسیر گرد و خاک شدند و همچنان منتظر حضور ابتکار رئیس سازمان محیط زیست برای هم‌نفسی و ارائه راهکار عملی برای رفع این معضل خاکستری هستند اما گویا بانوی سبز دغدغه های دیگری دارد.

اما علی رغم اینکه مردم آلوده ترین شهر دنیا این روزها از اوضاع بحرانی سیستان به تنگ آمده اند که تاکنون هیچ نسخه شفا بخشی از سوی دولتمردان برای گره گشایی مشکلات سیستانی ها تجویز نشده است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *