• Sunday 25th August 2019

وضعیت سیاسی کردستان، مخصوصا کردستان عراق / ابراهیم بلوچ

تحولات اخیر منطقه و قدرت گرفتن دولت اسلامی (داعش) که در ابتدا تصور میشد بنفع مردم کرد باشد و کردها را برای دستیابی به حاکمیت ملی و برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت

آنچه که امروز در منطقه خاورمیانه و بلاّخص در کشورهای عربی منجمله سوریه و عراق در حال رویدادن است، موردیست که مسائل و روابط بین المللی را تحت شعاع خود قرار داده است.

مخصوصا کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه که هر دو به هدف حفظ و گسترش منافع خود در عراق و سوریه و بویژه در مناطق کردنشین در رقابت هستند و به آن عمق می بخشند.

مردم کرد در عراق بعد از سالها آوراگی و جنگ توانستند بعد از ضعیف شدن قدرت دولت مرکزی عراق، به بخشی از حاکمیت ملی خود دست یابند.

تحولات اخیر منطقه و قدرت گرفتن دولت اسلامی (داعش) که در ابتدا تصور میشد بنفع مردم کرد باشد و کردها را برای دستیابی به حاکمیت ملی و برگزاری همه پرسی حق تعیین سرنوشت نزدیک تر کرده است. بعد از حمله به اصطلاح -حکومت اسلامی (داعش) روند تحولات حداقل موقتا به ضرر کردها در حال رقم خوردن است.

از احزاب کردی، اتحادیه میهنی کردستان یکتی به رهبری جلال طالبانی متحد ایران است و حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی با ترکیه نزدیک است. دو دستگی بین احزاب کردی توانایی دفاعی مردم کرد را تضعیف کرده. حمایت نکردن جامعه بین المللی از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان زمینه را برای دخالت و تقویت نفوذ ایران در کردستان-عراق هرچه بیشتر فراهم کرد.

حمله دولت اسلامی (داعش) به کردستان به نفع شیعه های عراق و جمهوری اسلامی ایران شد. ترکیه بعد از حمله نیروهای داعش به کردستان به یاری دولت اقلیم کردستان نیامد، اما ایران برای مقابله با حملات داعش به اقلیم کردستان پیشنهاد کمک داد و کمک کرد، این کمک وهمکاری ایران، دولت اقلیم کردستان را به جمهوری اسلامی نزدیکتر نمود.

تا آنجا که وزیر خارجه ایران آقای ظریف در کنفرانسی مطبوعاتی احزاب کردی از شرق اقلیم کردستان (ایران) را، که در کردستان عراق پایگاه دارند و مورد حمایت احزاب کرد در اقلیم کردستان هستند، احزاب تروریستی نامید، حتی رهبر کردستان نسبت به تروریست خواندن احزاب کردی ایران توسط وزیر خارجه رژیم جمهوری اسلامی، از این احزاب (احزاب کردی ایران) هیچگونه دفاعی نکرد.

رهبر کردستان عراق در نامه ای رسما از دولت ایران برای کمکی که به اقلیم کردستان کرده بود، سپاسگزاری نمود.

ایران در کردستان عراق در پی پیشبرد منافع خود است و از لحاظ تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است، که دوست ملت کرد نیست.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *