• Sunday 25th August 2019

پس از هفتاد سال فعالیت در عرصه سوزن‌ دوزی، شهناز خلیلی ایرندگانی بانوی سوزن‌دوز بلوچ در گذشت

شهناز ایرندگانی، سوزن دوز باسابقه و به نامی است که از سال 58 تا سال 77 زیر نظر سازمان صنایع‌دستی به عنوان استاد کار فعالیت می‌کرد.

زاهدان به نقل ازروابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، شهناز ایرندگانی سوزن دوز مشهور سیستان وبلوچستانی دار فانی را وداع گفت.

وی از بازماندگان عصر طلایی سوزندوزان دهه چهل و پنجاه بود، شهناز ایرندگانی و سایر زنان هنرمند پیشکسوت در عرصه ی سوزن دوری تنها هنرمندان و صنعت گرانی بودند که از دهه‌های طلایی سوزن دوزی بلوچ حرف هایی برای گفتن داشتند و با مرارت های بسیار برای حفظ هنر اصیل کوشش ها و جان فشانی ها کردند‌.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *