• Friday 22nd January 2021

پیام شورای همبستگی تورکمن صحرا به حزب مردم بلوچستان!

پیام شورای همبستگی تورکمن صحرا به حزب مردم بلوچستان!

با درود فراوان ، برگزاری موفقیت آمیز کنگره حزب تان را به یکایک رهبری و اعضای حزب مردم بلوچستان ایران صمیمانه تبریک میگوییم.

شما در طی این سالها با توجه به امکانات محدودی که داشتید، یکی از جریانهای تأثیرگذار سیاسی ملی و منطقه ای بلوچستان و ایران بودید. شما در داخل و خارج از کشور با تمام توان در سازماندهی جنبش اعتراضی مردم بلوچ علیه نظام استبدادی جمهوری اسلامی فعالیت های جسورانه ای داشتید .

نقش برجسته حزب شما در ایجاد و تحکیم کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دمکراسی خواهان ایران و اتحاد و همبستگی برای برابری و همینطور شرکت و حضور شما در مجالس بین المللی در دفاع از حقوق بشر و افشای جنایات رژیم در بلوچستان قابل تقدیر می باشد .

دوستان بلوچ! شما در طول نزدیک به دو دهه همکاری هرگز امکانات خود را در یاری و حمایت فعالین سیاسی و مدنی تورکمن ها دریغ نکردید و همواره در نبود ما در مجامع بین المللی با بیان رنج ها و آمال هایمان، یار و یاور ما بودید.

دوستان گرامی! یکبار دیگر ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز کنگره تان صمیمانه اعلام میکنیم که موفقیت و پیروزی شما بهروزی ما نیز می باشد.

دستان شما را بگرمی می فشاریم!

پاینده باد اتحاد ملیتهای ایران

شورای همبستگی تورکمن صحرا

۳۱.۰۸.۲۰۱۹