• Wednesday 21st April 2021

29 درصد روستاهای سیستان وبلوچستان خالی از سکنه شدند/ مهاجرت ارمغان بیکاری

12 درصد روستاهای کشور در سیستان و بلوچستان وجود دارد
به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر هامون، وجود روستاها در سیستان و بلوچستان با توجه به مرزنشین بودن عمده آن ها از نظر امنیتی برای استان و کشور دارای اهمیت فراوان می باشد چرا که در صورت خالی از سکنه شدن آن ها مشکلات عدیده ای نه تنها برای استان بلکه برای کشور ایجاد خواهد شد.
شاخص های توسعه روستایی که شامل راه روستایی، خانه بهداشت، آموزش و برق روستایی می باشد با پیشرفت تکنولوژی در حال ارتقاء و تغییر می باشد به طوری که در حال حاضر داشتن اینترنت و دستیابی به فضاهای مجازی یکی از مهم ترین نیازهای مردم روستا به شمار می رود.
با وجود خشکسالی های اخیر و در پی آن بیکاری گسترده با توجه به اهمیت دادن به روستاها می توان شاهد پایداری جمعیت آن و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و متعاقب آن حاشیه نشینی بود.

به روستاها باید توجه ویژه کرد
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در بخش روستاها نیازمند توجه خاص هستیم چرا که پایه و اساس اقتصاد مقاومتی روستاهاست.
علی اوسط هاشمی اظهار داشت: اگر امروزه از اقتصاد مقاومتی با قوت سخن به میان می آید، اساس آن انسان محوری، توسعه محوری و تولید از طریق ظرفیت ملی برای کاهش وابستگی است به طوری که تولید تامین نیازهای استراتژیک کشور را تضمین کرده که در شرایط سخت بتوان در موضع مقاومت قرار گرفت.
وی ادامه داد: وقتی سخن از اقتصاد مقاومتی به میان می آید اساس آن روستاها بوده بنابراین باید به جایگاه روستاها در برنامه ششم توسعه و سیاست کلی توجه ویژه داشت.
وی افزود: روح جمعی و کار جمعی و تعاون در جامعه با وجود اینکه در قانون اساسی دارای جایگاه ویژه ای است کمرنگ و ضعیف شده است.

12 درصد روستاهای کشور در سیستان و بلوچستان وجود دارد
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان دارای روستاهای زیادی است بطوری که با وجود بیش از شش هزار روستا در استان 12 درصد روستاهای کشور در سیستان و بلوچستان وجود دارد بنابراین باید به روستاها توجه ویژه داشت.
اوسط هاشمی با عنوان نقش روستاها در امنیت مرز و تکیه گاه بودن آن برای مرز بسیار حائز اهمیت است افزود: انتظار می رود در سال جاری همایش توسعه روستا برگزارشود که براساس مطالعات ایده هایی در جهت چگونگی مدیریت روستاها بیان شود.
وی ادامه داد: مهم ترین بحث امردز روستاها، جابجایی در جمعیت روستاها است که این تغییر برگرفته از دانایی، خواستن و توانستن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر همچنان نگاه به روستاها همانند گذشته باشد جمعیت 51 درصدی روستاها کاسته و با تحمیل هزینه سنگین در حاشیه شهرها ایجاد خواهد شد.
اوسط هاشمی تاکید کرد: باید در شورای توسعه برنامه ششم روستاها بازنگری شود و کارگروهی تحت عنوان روستاها ایجاد شود.
وی با عنوان اینکه نباید هیچ دامداری خالی از دام باشد چرا که از طریق آن می توان کشتارگاهها و سیستم بسته بندی را نیز فعال کرد بیان داشت: نباید گذاشت نخبگان روستاها در حاشیه بمانند بلکه با ایجاد شورا و در کنار آن صندوق توسعه رشد را در روستاها ایجاد کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در بخش شیلات نیز ظرفیتی قوی وجود دارد به طوری که 25 هزار اشتغال شیلاتی سنتی وجود دارد که فرمانداران ساحلی باید مورد توجه جدی قرار داده چرا که اشتغال زایی خوبی در بردارد.
وی با بیان اینکه در بخش دامداری ظرفیت های زیادی وجود دارد، گفت: شتر یک ظرفیت است که در این راستا دلگان و نصرت اباد در این زمینه توجه بیشتری داشته تا به ظرفیت 150 هزار نفری در این خصوص رسید.
وی با اشاره به اینکه در بخش معدن نیز باید به تحول رسید چرا که نگاه به فرصت های استان ضعیف است عنوان داشت: افزایش مهارت و جهت گیری در آموزش باید مورد توجه قرار گیرد تا توانایی ها افزایش یابد.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: صنایع تبدیلی در بخش صنعت و معدن و سایر بخش ها باید مورد توجه قرار گیرد که در این راستا جهادکشاورزی می تواند نقش عمده ای ایفا کرده تا برای تولیدات بازاریابی شود.
وی با بیان مهارت ها را باید روستا محور کرد تا ارزش افزوده در برداشته باشد تاکید کرد: فقدان در مهارت بازاریابی در استان وجود دارد به طوری که محصولات بی شماری در استان وجود داشته اما بازاریابی برای آن ها بسیار ضعیف است.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *