• Tuesday 18th May 2021

سیاست مشت آهنین رژیم و مسدود نمودن اینترنت نمی‌توانند مبارزات مردم ایران را به عقب برانند/ حزب مردم بلوچستان

اعتراضات خودجوش مردم علیه گرانیِ سه برابری قیمت بنزین به اوج خود رسیده و جنبش اجتماعی مردمان ایران را وارد فاز تازه‌ای نموده است؛ آنچه آتش زیر خاکستر بود و رژیم دیکتاتوری ایران که دچار بحرانی‌ترین وضیعت در تاریخ چهل ساله‌ی خود است با هدف جبران کسری بودجه،‌ بر این آتش بنزین ریخت و آن را شعله‌ورتر نمود. این نمونه‌ای است از آنچه دیکتاتورهای متوهم و مستأصل در واپسین روزها و ماه‌های حیات سیاسی خود دست به آن می‌زنند تا چند صباحی به عمر نکبت بار خود بیافزایند. در کشوری که دموکراسی را تجربه ننموده است و نهادهای مدنی و دموکراتیک که می‌توانستند به مثابه اهرم‌های فشار از خودکامگی حاکمان ایران پیشگیری نمایند در آن همواره سرکوب شده‌اند شاهد وجود ولایت مطلقه‌ی فقیهی هستیم که به عنوان نماینده‌ی خدا بر روی زمین در عین مسئولیت گریزی تصمیم گیر هست و نیست مردم بوده و کشور ثروتمندی چون ایران را به ورشکستگی کشانده و برای مردمان ایران فقر و بردگی به بار آورده است. گِران نمودن نرخ بنزین با فرمان ولی فقیه و با هدف مدیریت مصرف سوخت کلید خورد و با اعلام سران سه قوه به فعل درآمد. امری که موجب اعتراضات گسترده‌ی سراسری شده است.

عقب نشینی دولت در مقابل مردمی مصمم رژیم را ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌کند و راه را برای گذار از جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد. اولین نشانه‌ی این عقب نشینی آن است که دولت جمهوری اسلامی اعلام نمود که مازاد درآمد فروش بنزین را جهت حمایت معیشتی مردم محتاج که بنا به آمار خود آنها چیزی در حدود 80 درصد جمعیت ایران است تخصیص می‌دهد: ادعایی پوچ از روی ناچاری و ترس از مردم خشمگین. نشانه‌ی دیگر این عقب نشینی درخواست تعدادی از آیت‌ الله‌های حکومتی به بازگشت به نرخ سابق بنزین است و همچنین زمزمه‌هایی در مجلس فرمایشی که تعدادی از نمایندگانش در پی تصویب طرحی برای متوقف نمودن نرخ جدید بودند که با سخنان ولی فقیه مرعوب شده و عقب نشینی نمودند. همه‌ی این فعالیت‌ها برای آن است که مسئولیت عواقب این کار متوجه ولی فقیه نباشد و عمر نظام را به درازا بکشاند.

در این میان مردم بلوچ که عامدانه به فقر کشانده شده‌اند و به درجاتی بسیار پایین‌تر از خط فقر  زندگی می‌کنند برای نجات از فقرِ بیشتر در شهرهای مختلف بلوچستان دست به تظاهرات زده‌اند که در پیوند با مبارزات سراسری می‌روند که نظام را به عقب نشینی وادار نموده و گذار از جمهوری اسلامی را میسّر نمایند. احقاق حقوق مردم در ایران با روی کار آمدن نظامی دموکراتیک، سکولار و غیر متمرکز میسر است تا بدینوسیله دموکراسی در کشوری کثیرالمله تجربه شود.

رژیم جمهوری اسلامی به عبث برای کنترل نمودن تظاهرات اعتراضی مردمی که در روزهای گذشته ده‌ها شهید و صدها مجروح داده و تعداد بیشماری در زندان‌های نظام به گروگان گرفته شده‌اند و برای جلوگیری از گردش آزادانه‌ی اطلاعات که شیوه‌ی دیکتاتورهاست اینترنت را مسدود نموده است، غافل از آن که مسدود نمودن اینترنت نمی‌تواند مردم فقیر و تحقیر شده را به انفعال بکشاند. این مردم با تداوم تظاهرات و با عقب راندن نیروهای سرکوبگر و گذار از نظام جمهوری اسلامی می‌روند که تاریخ را از نو بسازند و با تأسیس نظامی دموکراتیک، سکولار و غیر متمرکز بانیان نشر حقوق بشر در منطقه گردند. حزب مردم بلوچستان ضمن اعلام همبستگی دوباره با مردم ایران و حمایت از اعتراضات بحق آنان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که ضمن محکوم نمودن کشتار و سرکوب بی‌رحمانه‌ی مردم ایران اقدامات لازم را در جهت تسهیل تحقق مطالبات مردم ایران به عمل آورد.

حزب مردم بلوچستان / نوامبر 2019